TOPLOTA in VODA

Zajem podatkov o prenosu toplote in vode.